6. prosince 2019

Soutěž probíhá na facebookové stránce stromkustuj.cz.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoliv Facebooku. Pořadatel soutěže je MarketGuru s.r.o., Janáčkova 2303/1 Hodonín.

  • Soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba starší 18 let. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce
  • Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce, a to pouze jedním komentářem.
  • Úkolem soutěžícího je splnit postup v zadání, které je uvedeno na facebookové stránce stromkustuj.cz
  • 13. 12. 2019, po ukončení soutěže, která trvá do 12. 12. 2019 23:59 h, pořadatel vybere 3 výherce, kdy každý výherce vyhraje stojan na stromek ze sortimentu pořadatele.
  • Výherci budou informováni pod soutěžním příspěvkem na profilu stromkustuj.cz. Poté budou vyzváni ke kontaktu prostřednictvím soukromé zprávy, kde s ním bude domluveno předání výhry.
  • Pokud se výherce s pořadatelem na vyzvednutí výhry nedohodne do 7 dnů od výzvy nebo se mu nepodaří výhru předat, výhra propadá ve prospěch pořadatele.
  • Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit a nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.
  • Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.
  • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje MarketGuru s.r.o. dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jména, příjmení, přesné adresy bydliště, pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat písemně na info@stromkustuj.cz; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 6. 12. 2019.Doprava ZDARMA

Neplatíte poštovné ani balné

10 let záruka

Prodloužená záruka na 10 let

Český výrobek

Vyrobeno v Hodoníně